PRISER

 

Attestarbejde/sygemelding til arbejdsgiver:                           625 kr./ pr. påbegyndt 15 min.

- NB! Hvis arbejdsgiver forlanger attest før de alment aftalte 5 hverdage takseres dette med dobbelt gebyr.

Attestarbejde/sygemelding studerende:                                 400 kr.

Ansøgning til medicintilskud:                                                  500 kr.

Gruppe 2 konsultation:                                                            500 kr/ pr. påbegyndt 15 min.

Gruppe 2 telefonkonsultation:                                                 100 kr.    

Politiaspirantattest - Helbredsattest:                                        1.138,75 kr.

Kørekortattest:                                                                         500 kr. 

Kørekortattest, erhverv                                                            1.000 kr.

Mulighedserklæring:                                                                625 kr./ pr. påbegyndt 15 min

Privat konsultation:                                                                  500 kr./pr. påbegyndt 15 min.

Privat vaccination mod HPV. Herpes zoster. Pneumokokker (hvis ikke allerede tilskudsberettiget)          

                                                                                                 500 kr for vejledning og planlægning af vaccinationsforløb.

Efterfølgende vaccination(er):                                                  250 kr. per fremmøde for vaccination som foregår i laboratorie.
NB! Prisen inkluderer IKKE selve vaccinen. Indkøb af denne er for egen regning og købes på apoteket efter receptudskrivelse.

 

Ved afbud til privat konsultation eller attest, herunder attest til kørekort:
Ved afbud senere end kl. 12 den forudgående dag, opkræves et gebyr svarende til attestens/konsultationens pris.

Alle ovenstående attester mm. skal betales i skranken, når de udleveres. Dvs. at du ikke kan få din attest med hjem før den er betalt. 
Vi modtager kontanter, MobilePay og Dankort.

Hvis din arbejdsgiver skal betale, kan du eventuelt medbringe EAN-nummer og adresseoplysninger på arbejdspladsen, hvorefter vi kan sende elektronisk regning til arbejdspladsen. 
Alternativt skal du selv betale og få pengene refunderet af din arbejdsgiver.