SMERTESTILLENDE/SOVEMEDICIN

RECEPTER
Alle patienter der har aftale med deres faste læge om at måtte få sovemedicin og stærk smertestillende medicin, skal ved hver RECEPT-udskrivning bestille tid til personligt fremmøde hos deres egen læge.

Ordinationen eller receptfornyelsen må ikke ske ved telefonisk eller elektronisk henvendelse.

Derudover skal patienten årligt have mindst én konsultation hos deres faste læge vedr. denne ordination.


UNDTAGELSER
Patienter der pga. sygdom ikke har mulighed for at komme i konsultationen eller lider af alvorlig sygdom der kræver meget medicin, kan lave en aftale med deres faste læge angående ordinationen.
 
Her kan du læse mere om retningslinjerne:
Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler